Bestill høstutgaven her

Steen Steensen og Harald Hornmoen

Objektiv, fri/uafhængig, socialt ansvarlig, kritisk undersøgende, aktivistisk, subjektiv og dialogisk

Steen Steensen og Harald Hornmoen: Journalistikkens filosofi

Journalistik: Via den pragmatiske filosofi skaber Steen Steensen og Harald Hornmoen stor relevans og anvendelighed i deres tænksomme skrift om journalistikken.