Stikkord: statsmakt

Officious: Rise of the Busybody State

Reguleringer, anordninger og kontroll – en ny type statsmakt griper stadig mer inn i dagliglivet.