Stikkord: statsmakt

Ny-autoritær statsmakt med gode intensjoner
[Officious]

Reguleringer, anordninger og kontroll – en ny type statsmakt griper stadig mer inn i dagliglivet.