Stikkord: stat

L’impasse nationale-libérale. Globalisation et repli identitaire

For statsviter Jean François Bayart er globalisering og utvikling av nasjonal identitet komplementære prosesser.

Living by the Gun in Chad

Living by the Gun in Chad er et virkelig funn for dem som ønsker å forstå den politiske kompleksiteten i Afrika sør for Sahara.