Stikkord: stål

Etter industrien er industrien
(The Deindustrialized World)

The Deindustrialized World analyserer konsekvensene av fabrikk- og minenedstengningene som har funnet sted i Vesten siden 1960-årene.