Stikkord: stål

Etter industrien er industrien
[The Deindustrialized World]

The Deindustrialized World analyserer konsekvensene av fabrikk- og minenedstengningene som har funnet sted i Vesten siden 1960-årene.