Spinoza


Er det synd på Amerika?

Stormaktsgalskap? Amerikas skyggesider har for mange har gjort forelskelsen fatal og forholdet destruktivt. Bjørneboes indignasjon overfor Amerika var av den solidariske typen.

Å komme til verden

FORELDRE: Når et barn blir født, kommer tre mennesker til verden.