Bestill sommerutgaven her

Sp

Hva er det Senterpartiet, Rødt og Frp egentlig vil ha endret?

Kronikk: EØS er eksempelvis luftfart, energisamarbeid, banksamarbeid, satellitt-navigasjon, medisinsk samarbeid (covid-19 og vaksinesamarbeidet), samarbeid om sikkerhet innenfor kommunikasjons-teknologi, jernbanepakke og politisamarbeid. Hva er alternativet, rosin-plukking i Brussel?

Senterpartiet – tungen på den nedrustningspolitiske vektskålen?

ATOMVÅPENFORBUDET:: Sps partiprogram vil kunne avgjøre om et regjeringsskifte denne høsten vil medføre norsk tilslutning til FNs atomvåpenforbud.

Senterungdommen støtter norsk tiltredelse i FNs atomvåpenforbud

: Før Senterpartiets landsmøte går i gang 4.–6. juni, er lederen for Senterungdommen klar på hva hans organisasjon mener om atomvåpenforbudet.

SP

FOREBYGGING: Voldsforebygging er gjennomgående tema innen justis-, utdanning-, helse- og sosialpolitikk. Samtidig skal landets militære kapasiteter styrkes.