Bestill sommerutgaven her

sosialdemokrati

Nyliberalismen som en mer indirekte styringskunst ?

Svein Hammer: Sosialdemokrati versus nyliberalisme. Norsk styringskunst 1814–2020

FORVALTNING: Dette er en bok om hva nyliberalisme er – også som en mer indirekte styringskunst

Fra sosialdemokrati til nyliberalisme

Ola Innset: Markedsvendingen

: Hvordan forstås samfunnsutviklingen? Gjennom ideer, aktører og konkrete prosesser, eller via diskurser, styringsteknikker og prosjekter for samfunnsforming? NY TIDs Svein Hammer tar opp to bøker som står i forhold til hverandre (den ene hans egen).

Kjærligheten som unnfanget sosialdemokratiet

INTERVJU: Den tyske forfatteren Renate Feyl bruker en historisk, adelig skilsmissesak i sin siste roman.

Arven fra anarkismen

Tariq Ali: The Dilemmas of Lenin: Terrorism, War, Empire, Love, Revolution

: Hvordan tenkte egentlig Lenin i revolusjonsårene? Tariq Ali bibringer både nyheter og utradisjonelle perspektiver.