Stikkord: sosialdemokrati

Arven fra anarkismen
(The Dilemmas of Lenin)

Hvordan tenkte egentlig Lenin i revolusjonsårene? Tariq Ali bibringer både nyheter og utradisjonelle perspektiver.