Stikkord: sosialdemokrati

Arven fra anarkismen

Hvordan tenkte egentlig Lenin i revolusjonsårene? Tariq Ali bibringer både nyheter og utradisjonelle perspektiver.