Stikkord: sosialdemokrati

Arven fra anarkismen
[The Dilemmas of Lenin]

Hvordan tenkte egentlig Lenin i revolusjonsårene? Tariq Ali bibringer både nyheter og utradisjonelle perspektiver.