Abonnement 790/år eller 190/kvartal

Somalia

Den nye usikkerhetskulturen

Mary Kaldors forskning viser at makthavernes sikkerhetsstrategier opprettholder og forverrer krigene fremfor å stanse dem, og skaper gode forhold for krigsprofitører.

Litt krig, hvis det passer

Fredsnasjonen Norge viser hvor lemfeldig styrt våre «fredsbidrag» i verden er.

Stillheten mens det skjer

Mustafa Saeeds dempede portretter aktualiserer spørsmålet om vi er kommet forbi nødens mest dramatiske billedspråk.