Bestill høstutgaven her

Somalia

Den nye usikkerhetskulturen

Mary Kaldor: Global Security Cultures

: Mary Kaldors forskning viser at makthavernes sikkerhetsstrategier opprettholder og forverrer krigene fremfor å stanse dem, og skaper gode forhold for krigsprofitører.

Litt krig, hvis det passer

Kristoffer Egeberg: Fredsnasjonen Norge

: Fredsnasjonen Norge viser hvor lemfeldig styrt våre «fredsbidrag» i verden er.

Stillheten mens det skjer

: Mustafa Saeeds dempede portretter aktualiserer spørsmålet om vi er kommet forbi nødens mest dramatiske billedspråk.