Bestill høstutgaven her

Solum

«Individet må se det som sitt høyeste mål å leve for andre»

Peter Normann Waage: Dostojevskij i dialog.

: Dostojevskij er en minst like «samtidig» forfatter som mange av våre faktisk samtidige.