Stikkord: solstråle

Et støvgrann svevende i en solstråle

For mange har James Lovelock vært en vitenskapens enfant terrible i rundt 50 år.