Stikkord: solstråle

Et støvgrann svevende i en solstråle
[The Earth and I]

For mange har James Lovelock vært en vitenskapens enfant terrible i rundt 50 år.