Stikkord: skole

Maskingeværet som pekestokk
[Teaching War]

Denne betimelige advarselen mot remilitarisering av samfunn og læreverk i Europa ble spilt inn som følge av Russlands annektering av Krim.