Stikkord: skole

Teaching War

Denne betimelige advarselen mot remilitarisering av samfunn og læreverk i Europa ble spilt inn som følge av Russlands annektering av Krim.