Stikkord: Skancke-utvalget

Oljefondet og Skancke-utvalget

Spørsmålet om oljefondet bør være fossilfritt er ikke nytt.