Stikkord: Simone de Beauvoir

Kunsten å eldes
[Om alderdommen Oversatt av Bente Christensen]

For å få en god og verdig alderdom bør vi fortsette å forfølge mål som gir livet mening.