Stikkord: Simone de Beauvoir

Om alderdommen Oversatt av Bente Christensen

For å få en god og verdig alderdom bør vi fortsette å forfølge mål som gir livet mening.