Abonnement 790/år eller 190/kvartal

Simon Critchley

Katekisme over døden

Simon Critchleys dødebok er en oppvisning i sokratisk ikke-viten og kan være en tankevekker for mange.