Stikkord: sikkerthet

Trygghet til salgs
[Private Security in Africa]

Sikkerhetsagentene i Afrika bidrar til trygghet for enkelte, på bestemte områder og av og til, men blander også roller.