Stikkord: sikkerhetspolitikk

Europa trenger sikkerhet for Russland, og sikkerhet med Russland

Hva kan vestblokken gjøre for å bedre det kjølige forholdet til stormakten i øst, spør Manfred Huterer, diplomat ved den tyske ambassaden i Warszawa. Er en åpen dialog og gjensidig respekt mellom Vesten og Russland mulig?

Militæret – en miljøversting

Militær aktivitet truer til sjuende og sist hele vår eksistens.

Sikkerhetstyranniet

Vår medmenneskelighet viskes gradvis ut i takt med at sikkerhetstiltakene øker.