Bestill høstutgaven her

sikkerhetspolitikk

Når man i stillhet vil disiplinere forskningen

PRIO: Mange som reiser spørsmål om legitimiteten til USAs kriger, synes å bli presset ut fra forsknings- og mediainstitusjoner. Et eksempel er her Institutt for fredsforskning (PRIO), som har hatt forskere som historisk sett har vært kritiske til enhver angrepskrig – som neppe har tilhørt atomvåpnenes nære venner.

Det å bli truet på livet kan få de fleste til å holde en lav profil

YTRINGSFRIHET: Muligheten for å si noe er alltid meget begrenset, forteller NY TIDs faste skribent i dette essayet om forskjellige myndigheters bruk av makt. Vekk fra dagens massemedier har det nå oppstått et «underjordisk» nettverk av intellektuelle, inkludert erfarne journalister, etterretningsoffiserer, anerkjente professorer og politikere.

Er en ny kald krig på vei?

: Skal vi grave oss ned, eller skal vi finne fram kart og kompass? spør styreleder i Norges Fredslag, Kari Anne Næss.

Europa trenger sikkerhet for Russland, og sikkerhet med Russland

: Hva kan vestblokken gjøre for å bedre det kjølige forholdet til stormakten i øst, spør Manfred Huterer, diplomat ved den tyske ambassaden i Warszawa. Er en åpen dialog og gjensidig respekt mellom Vesten og Russland mulig?

Militæret – en miljøversting

: Militær aktivitet truer til sjuende og sist hele vår eksistens.

Sikkerhetstyranniet

: Vår medmenneskelighet viskes gradvis ut i takt med at sikkerhetstiltakene øker.