Stikkord: sikkerhetspolitikk

Militæret – en miljøversting

Militær aktivitet truer til sjuende og sist hele vår eksistens.

Sikkerhetstyranniet

Vår medmenneskelighet viskes gradvis ut i takt med at sikkerhetstiltakene øker.