sikkerhet Arkiver | NY TID

Stikkord: sikkerhet

Trygg energi
[Energy Security]

Energy Security gir viktig kunnskap om samspillet mellom energisikkerhet, økonomisk vekst, økologisk bærekraft og sosial rettferdighet. 

«Helt sikkert?»
[The City Between Freedom and Security]

Sikkerhetstiltak kan koste mer enn de smaker. Hensyn til trivsel og trygghet i byrommet er en krevende balansegang.