Abonnement 790/år eller 190/kvartal

Sigurd Hverven

Hegels aktualitet – et forsøk på å vise hans relevans i dag

FILOSOFI: Sigurd Hverven legger vekt på det prosessuelle ved Hegel og tar konsekvensen av at filosofi er «å fatte sin egen tid i tanker». Hans bok om den tyske filosofen er langt på vei blitt en selvhjelpsbok for unge voksne og gir også eksempler på filosofiske konsekvenser av smarttelefonbruk, barneoppdragelse og kjærlighetsforhold.

Vi lever på en skadet planet

NATUREN: I en tid der nasjonale naturmål og internasjonale naturavtaler endelig er kommet på agendaen, er problemformuleringer og verdibegreper som i denne boken til Sigurd Hverven svært viktige.

Livets og naturens filosofi

Hvordan bør vi forstå naturens relasjon til vår menneskapte kultur?