Bestill høstutgaven her

Shelly Chan

Historisk migrasjon som utsiktspunkt til det moderne Kina

Shelly Chan: Diaspora’s Homeland. Modern China in the Age of Globalization

: 20 millioner kinesere udvandret i årene 1840 til 1940. Shelly Chan analyserer det moderne Kina i et diaspora-perspektiv og utvider vår forståelse af Kina og historien.