Stikkord: serbia

En vanskelig normalisering

17. februar feiret Kosovo 10 årsjubileum. Forholdet til Serbia, EU-medlemskap, sammenslåing med Albania og en president som risikerer å bli dømt i en forbryterdomstol for sin fortid som UCK-geriljaleder ... Hvor står egentlig landet, ti år etter fødselen?

The Other Side of Everything

Denne dokumentaren er en fortelling fra «den andre siden», som ikke er så vanlige i det dominerende narrativet om Serbia før, under og etter krigen.