Bestill høstutgaven her

selvhjelpslitteratur

Teknotid og mennesketid

Melissa Gregg: Counterproductive. Time Managem ent in the Knowledge Economy

: Nymotens apper som skal gjøre oss mer produktive gjennom planlegging og effektivisering, viderefører en to hundre år lang tradisjon med selvhjelpslitteratur om det samme.

Lykken ved lesten 

Rolf Dobelli: Die Kunst des guten Lebens

: Gjør det du er god til, og motstå samtidens rastløshet, sier selv-hjelpsguruen Dobelli. 

Selvhjelpslitteratur på sitt beste

Svend Brinkmann: Gå glip

: Den danske psykologiprofessoren Svend Brinkman, prediker nøysomhetens evangelium med stor overbevisning.