Stikkord: samværssabotasje

Fedrene har kjempet, mødrene har rett 
[Samværssabotasje]

Boken Samværs-sabotasje kan anbefales til alle som er opptatt av barnas beste.