Stikkord: samfunnskritikk

The Square

Ruben Östlunds nye film er svært presis og direkte i sine samfunnskritiske spørsmål, men har ikke selv noen svar.

Jung. En stemme fra dybet

En bedre forståelse av menneskenaturen er nødvendig, siden den eneste virkelige trussel som finnes, er mennesket selv.