Bestill vårutgaven med varslerbilaget her

samfunnsdebatt

Fra sosialdemokrati til nyliberalisme


Ola Innset: Markedsvendingen

Hvordan forstås samfunnsutviklingen? Gjennom ideer, aktører og konkrete prosesser, eller via diskurser, styringsteknikker og prosjekter for samfunnsforming? NY TIDs Svein Hammer tar opp to bøker som står i forhold til hverandre (den ene hans egen).

Det magiske ordet som struper debatten 

:
«I’m not into conspiracy theories, except the ones that are true or involve dentists.» Michael Moore