Grusomhetens teater

samfunnsdebatt

Fra sosialdemokrati til nyliberalisme

Hvordan forstås samfunnsutviklingen? Gjennom ideer, aktører og konkrete prosesser, eller via diskurser, styringsteknikker og prosjekter for samfunnsforming? NY TIDs Svein Hammer tar opp to bøker som står i forhold til hverandre (den ene hans egen).

Det magiske ordet som struper debatten 

«I’m not into conspiracy theories, except the ones that are true or involve dentists.» Michael Moore