Bestill høstutgaven her

samfunn

Et samfunn bygget på kunstig intelligens

UTOPI ELLER FRAMTID: Er kunstig intelligens og automasjon en redning eller en trussel for samfunnet?

Den skjulte fascismen

Natasha Lennard: Being Numerous: Essays on Non-Fascist Life

: FASCISME: Er det mulig å leve et ikke-fascistisk liv i et samfunn som er bygget på fascistiske maktstrukturer?

Naturens selvregulerende mekanismer

Nicolas Brown: The Serengeti Rules

ØKOSYSTEMER: Hvordan kan menneskelig innsikt i sammenhengene i naturen forvaltes til det beste i den antropocene tidsalder?

Er du et menneske?

: Måten vi ser – og ikke ser – omverdenen på, bestemmes i stor grad av kulturen og samfunnet vi vokser opp i og formes av. Men er det mulig å avsløre egne blindflekker i vår samtid? spør forfatter Hanne Ramsdal.

Sammen er vi mindre alene

George Monbiot: Out of the Wreckage

: Nyliberalismens konkurranseprinsipp går imot vår natur; det er samarbeid som er unikt ved vår art – og samarbeid som kan redde oss.

Liberal og anarkistisk

: Ukemagasinet The Economist markerte 15. september sitt 175-årsjubileum med et manifest mot svekkede liberale verdier.

Det nye samfunnslimet

Ingeborg Eliassen og Svein Egil Omdal: Borgerlønn. Ideen som endrer spillet

: Ville en månedlig sum fra staten til alle samfunnets voksne gjenoppvekket følelsen av fellesskap mellom borgerne?

Tid, rom og revolusjon

Serge Quadruppani: Le monde des Grands Projets et ses ennemis. Voyage au cæur des nouvelles pratiques révolutionnaires

: På den andre siden av barrikadene bygger aktivister opp et samfunn der de eier sin egen tid. 

Imaginære møter

Jessica Sequeira: Other Paradises. Poetic Approches to Thinking in a Technological Age

: Hvordan skal vi utvikle oss i teknologiens æra? Forfatter Jessica Sequeira mener at vi har rike muligheter til å utvikle levende tenkning i møte med teknologien.

Maskinmennesket

: Det teknologiske mennesket ble nylig gransket under et seminar arrangert av Norsk kritikerlag, som del av litteraturfestivalen på Lillehammer.

Livet uten sikkerhetsnett

Heinz Bude: Society of fear

: Angsten er blitt et privatanliggende og dette er farlig, skriver forfatteren Heinz Bude i Society of Fear – en essayistisk perle av en sosiologibok.

Tre politiske perioder i Serbia

Mila Turajlic: The Other Side of Everything

: Denne dokumentaren er en fortelling fra «den andre siden», som ikke er så vanlige i det dominerende narrativet om Serbia før, under og etter krigen.