Stikkord: samfunn

Sammen er vi mindre alene
(Out of the Wreckage)

Nyliberalismens konkurranseprinsipp går imot vår natur; det er samarbeid som er unikt ved vår art – og samarbeid som kan redde oss.

Liberal og anarkistisk

Ukemagasinet The Economist markerte 15. september sitt 175-årsjubileum med et manifest mot svekkede liberale verdier.

Det nye samfunnslimet
(Borgerlønn)

Ville en månedlig sum fra staten til alle samfunnets voksne gjenoppvekket følelsen av fellesskap mellom borgerne?

Tid, rom og revolusjon
(Le monde des Grands Projets et ses ennemis)

På den andre siden av barrikadene bygger aktivister opp et samfunn der de eier sin egen tid. 

Imaginære møter
(Other Paradises)

Hvordan skal vi utvikle oss i teknologiens æra? Forfatter Jessica Sequeira mener at vi har rike muligheter til å utvikle levende tenkning i møte med teknologien.

Maskinmennesket

Det teknologiske mennesket ble nylig gransket under et seminar arrangert av Norsk kritikerlag, som del av litteraturfestivalen på Lillehammer.

Livet uten sikkerhetsnett
(Society of fear)

Angsten er blitt et privatanliggende og dette er farlig, skriver forfatteren Heinz Bude i Society of Fear – en essayistisk perle av en sosiologibok.

Tre politiske perioder i Serbia
(The Other Side of Everything)

Denne dokumentaren er en fortelling fra «den andre siden», som ikke er så vanlige i det dominerende narrativet om Serbia før, under og etter krigen.

Impotensens kraft
(Futurability)

Vi trenger en ny aktivisme – ikke gjennom revolusjonære endringer, men gjennom et systematisk arbeid for å utvikle et menneskelig og fritt samfunn.

Trådløsnæringens solefall?

Et opprop fra forskere og leger verden over ber EU-kommisjonen om å stanse utrullingen av 5G i Europa inntil helse- og miljøkonsekvensene er utredet av upartiske forskere. Oppropet viser til at skadevirkningene ved mikrobølger er kjente, og allerede i dag så omfattende at de truer helsen både til mennesker, dyr og planter.

Flukten fra fellesproblemene
(Retrotopia)

Nylig avdøde Zygmunt Bauman er kjent for sine dystre samfunnsdiagnoser. Hvor finnes medisinen?