Bestill sommerutgaven her

samfunn

Et samfunn bygget på kunstig intelligens

UTOPI ELLER FRAMTID: :
Er kunstig intelligens og automasjon en redning eller en trussel for samfunnet?

Den skjulte fascismen


Natasha Lennard: Being Numerous: Essays on Non-Fascist Life

FASCISME: Er det mulig å leve et ikke-fascistisk liv i et samfunn som er bygget på fascistiske maktstrukturer?

Naturens selvregulerende mekanismer

ØKOSYSTEMER:
Nicolas Brown: The Serengeti Rules

Hvordan kan menneskelig innsikt i sammenhengene i naturen forvaltes til det beste i den antropocene tidsalder?

Er du et menneske?

:
Måten vi ser – og ikke ser – omverdenen på, bestemmes i stor grad av kulturen og samfunnet vi vokser opp i og formes av. Men er det mulig å avsløre egne blindflekker i vår samtid? spør forfatter Hanne Ramsdal.

Sammen er vi mindre alene


George Monbiot: Out of the Wreckage

Nyliberalismens konkurranseprinsipp går imot vår natur; det er samarbeid som er unikt ved vår art – og samarbeid som kan redde oss.

Liberal og anarkistisk

:
Ukemagasinet The Economist markerte 15. september sitt 175-årsjubileum med et manifest mot svekkede liberale verdier.

Det nye samfunnslimet


Ingeborg Eliassen og Svein Egil Omdal: Borgerlønn. Ideen som endrer spillet

Ville en månedlig sum fra staten til alle samfunnets voksne gjenoppvekket følelsen av fellesskap mellom borgerne?

Tid, rom og revolusjon


Serge Quadruppani: Le monde des Grands Projets et ses ennemis. Voyage au cæur des nouvelles pratiques révolutionnaires

På den andre siden av barrikadene bygger aktivister opp et samfunn der de eier sin egen tid. 

Imaginære møter


Jessica Sequeira: Other Paradises. Poetic Approches to Thinking in a Technological Age

Hvordan skal vi utvikle oss i teknologiens æra? Forfatter Jessica Sequeira mener at vi har rike muligheter til å utvikle levende tenkning i møte med teknologien.

Maskinmennesket

:
Det teknologiske mennesket ble nylig gransket under et seminar arrangert av Norsk kritikerlag, som del av litteraturfestivalen på Lillehammer.

Livet uten sikkerhetsnett


Heinz Bude: Society of fear

Angsten er blitt et privatanliggende og dette er farlig, skriver forfatteren Heinz Bude i Society of Fear – en essayistisk perle av en sosiologibok.

Tre politiske perioder i Serbia


Mila Turajlic: The Other Side of Everything

Denne dokumentaren er en fortelling fra «den andre siden», som ikke er så vanlige i det dominerende narrativet om Serbia før, under og etter krigen.