Bestill høstutgaven her

Salomé Aguilera Svirsky

Gleden av andres arbeid

Salomé Aguilera Svirsky: The Process Genre. Cinema and the Aesthetic of Labor

GJØR DET SELV:  Forfatteren Salomé Aguilera Svirsky dissekerer og avgrenser en visuell sjanger vi kjenner til, men ikke har lært oss å sette pris på.