Stikkord: saldater

Blackwater – från Irak til Venezuela

SOLDATER: Vad är konsekvenserna av att «utkontraktera» kriget i ett så känsligt område som Mellanöstern?