Bestill høstutgaven her

Russland

Å fengsle en regissør

Askold Kurov: The Trial: The State of Russia vs Oleg Sentsov

: Tvilen rundt skyldspørsmålet trer frem i dialogen mellom regissør Askold Kurov og Vladimir Putin: Det er ikke engang er klart hvilke forbrytelser Oleg Sentsov skal ha begått.

Reisebrev fra Krim – ett år etter

: Vi gleder oss med befolkningen på Krim over at det dystre bildet som blir fremstilt i vestlige medier ikke stemmer med virkeligheten.

2000 kilometer med tapte liv

Stanislaw Mucha: Kolyma: Road of Bones

: Kolyma: Road of Bones er en påminnelse om lidelsene Stalins regime påførte det russiske folket.

Samtidens mange stalinister

Jessica Gorter: The Red Soul

: Gjennom intervjuer, observasjoner og arkivfilm får vi innblikk i den forunderlige og utbredte Stalindyrkelsen i dagens Russland.

Alternativ Krim-historie

Vladimir Konstantinov: To Go One’s Own Way

: Om løsrivelsen fra Ukraina og Vestens sanksjoner sett med Krims øyne.

Personkult og venstreradikalisme

Dmitry Bogolubov: The Wall

: 21. desember hvert år legger en endeløs rekke russere ned røde nelliker for å hylle sin helt Josef Stalin. Men hvem legger ned nelliker for de millionene han sørget for å drepe?

Hvilken rett?

Askold Kurov: The Trial: The State of Russia vs Oleg Sentsov.

: Dokumentarfilmen om den ukrainske filmskaperen Oleg Sentsovs rettssak gir et innblikk i et fortsatt håpløst rettsvesen i Russland.

Magnitsky Acts alternative fakta 

: Ny Tid har gått gjennom offisielle russiske granskninger, obduksjonsrapporter og politiavhør og sjekket fakta opp mot budskapet i The Magnitsky Act. Påstandene i filmen står i direkte kontrast til russiske myndigheters egne funn. 

Torturert og drept etter å ha blitt nektet asyl i Norge

Tortur: Trass i advarsler fikk tsjetsjenske Apti og Umar asylavslag og måtte ut av Norge. Helsingforskomiteen og Memorial sier de to ble torturert og drept av myndighetene i Tsjetsjenia. Har norske myndigheter ansvar for deres påfølgende død etter å ha nektet dem politisk asyl?

Politisk taskenspill fra den kalde krigens kokebok

: Når ubåtene dukker opp i svenske farvann, peker mediene umiddelbart på Moskva. Villedningskampanjene fremstår nærmest som en parodisk kopi av politikken fra 1980-tallet.

Det frie ord – Sosialisme og frihet del III

: Vi bringer her tredje og siste del av Jens Bjørneboes artikkelserie sosialisme og frihet