Stikkord: ruralt llv

Barn som deltaker og publikum

Ceres er en film som handler om å endre stereotypier og få folk til å tenke annerledes.