Stikkord: Rosa Luxemburg

Mot sosialismens lys
[Drömmen om det röda Rosa Luxemburg, socialism, språk och kärlek]

Nina Björk fører oss gjennom tåken av forbrukermakt og identitetspolitikk, sammen med Rosa Luxemburg.