Bestill høstutgaven her

revolution

Hvordan kapitalistisk fremmedgørelse har antaget billedformen

Guy Debord: Det spektakulære samfund

MEDIESAMFUNDET: En analyse af, hvorledes de menneskelige relationer, inklusive sproget, er blevet iscenesat. Her i en kølig elegance, hvad Debord selv kaldte «negationens stil».

– Jeg vet jeg ble født i et fengsel. Og det er stort sett alt jeg vet.

Maryam Zaree: Born in Evin Regissør

TRAUME: Born in Evin er historien om en modig ung kvinne som søker sannheten om sin egen fortid.

Still spørsmål ved alt!

Richard Gough Thomas: William Godwin. A Political Life

TENKEREN: William Godwin var en av sin tids viktigste tenkere, men i dag er han nesten glemt.

Imperiets lejesoldater

Andrew Thomson: Outsourced Empire. How Militias, Mercenaries, and Contractors Support US Statecraft

: Andrew Thomson har skrevet en fængslende bog om hvordan den vestlige imperialisme har ændret karakter i tiden efter Anden Verdenskrig.

Arven fra anarkismen

Tariq Ali: The Dilemmas of Lenin: Terrorism, War, Empire, Love, Revolution

: Hvordan tenkte egentlig Lenin i revolusjonsårene? Tariq Ali bibringer både nyheter og utradisjonelle perspektiver.

Revolusjon i motvind

Emmanuel Macron: Révolution

: VG-kommentator Frithjof Jacobsen sier i boken Prosjekt statsminister at «moderne politikk ikke handler om å oppdra folket og søke tilslutning til ideologiske grunnsetninger, men om å søke å forstå hvilke svar folk ønsker å høre»