Stikkord: revolusjon

Ja. Det vil komme en revolusjon 
[Rødt epos]

Rødt epos er en amerikansk poets usentimentale politiske remiks.

Kommunisme som entreprenørskap
[Assembly]

En revolusjon i dag må handle om at undertrykte må ta makten på en ny måte, ikke om privat eiendomsrett og nasjonal identitet.

Frykten har vendt tilbake i Egypt

«Ikke skriv noe som kan få meg i trøbbel!» sier én. «Jeg vet ikke helt med det intervjuet, jeg tror jeg har ombestemt meg,» sier en annen.

Revolusjon nå!
[Maintenant]

Det er ingenting å vente på: Verden skriker etter en omveltning.