Stikkord: revolusjon

The Age of Brass

Kvinners kollektive sinne

#METOO: Good and Mad oppfordrer kvinner til å vise sinnet sitt, slik at vi sammen kan skape revolusjon og styrte patriarkatet.

På vei mot en samlet menneskehet

Vi lever midt i et verdenshistorisk drama hvor det revolusjonære håpet må holdes ved like. Bare slik kan vi bygge sivilisasjon for alle, hevder filosofen Alain Badiou.

Ja. Det vil komme en revolusjon 

Rødt epos er en amerikansk poets usentimentale politiske remiks.

Kommunisme som entreprenørskap

En revolusjon i dag må handle om at undertrykte må ta makten på en ny måte, ikke om privat eiendomsrett og nasjonal identitet.

Frykten har vendt tilbake i Egypt

«Ikke skriv noe som kan få meg i trøbbel!» sier én. «Jeg vet ikke helt med det intervjuet, jeg tror jeg har ombestemt meg,» sier en annen.

Revolusjon nå!

Det er ingenting å vente på: Verden skriker etter en omveltning.