Stikkord: revengefilm

2 x female revenge
(Ut av intet/Killing Jesus (Matar a Jesús))

Ut av intet og Killing Jesus er begge kraftfulle filmer om kvinner som utsetter seg for det ytterste for å oppnå rettferdighet.