Bestill sommerutgaven her

Res Publica

Etikk i klimakrisens tid

Arne Johan Vetlesen, Jan-Olav Henriksen: Etikk i klimakrisens tid

ØKOLOGI: Til tross for denne bokens gjennomgående kritikk av antroposentrismen kunne man gått enda lenger i å utøve en økosentrisk etikk.

I hænderne på staten?

Hilde Nagell: Digital revolusjon

DIGITALISERING: Hvem har ret til at færdes «frit» på de digitale motorveje, og hvem vinkes til siden af politiet eller statens efterretningstjeneste fordi deres dataprofil dukker op på radaren?

Hjørnestolper, holdepunkter eller peilepunkter

Kjetil Røed: Kunsten og døden. En bruksanvisning

BILLEDKUNST: Kan kunsten fungere som korreksjon til diskriminering, selvfornektelse og selvforakt? Og kan en «bruksanvisning» være en vakker hendelse innen norsk sakprosa?

Å bry seg om fremtidige generasjoner

Roman Krznaric, oversetter Rune E. Moen: Hvordan tenke langsiktig – i en kortsiktig verden

FILOSOFI: Å ha hodet fullt av tanker er ikke det samme som å tenke. Å tenke vil si å konsentrere tankekraften i spesielle retninger – som de langsiktige konsekvensene av egne handlinger …

Et krafttak for nullutslippsmålet

Heikki Holmås: Kloden brenner. Hva mågjøres?

KLIMAET: Heikki Holmås beskriver nullutslippsmål i ny bok, der klimakrisen løses med avgifter og utslippskrav, rikelig med grønn kraft, og teknologi. Men til hvilken pris?

En «mission» for flytende havvind?

Mariana Mazzucato, oversatt av Eivind Lilleskjæret: En ny økonomi – hvordan månelanding inspirerer til å endre kapitalismen

GRØNT SKIFTE: Norge har en manglende evne til å komme ut av oljeavhengigheten.

Et folk av spekulanter

Hannah Gitmark: Det norske hjem. Fra velferdsgode til spekulasjonsobjekt

BOLIGPOLITIKK: Debattbok lanserer kontroversielle forslag om skattepolitikk, arveavgift, bygging i kolonihagene og i markagrensen for å utjevne økonomiske og sosiale forskjeller.

På vei inn i 2020-tallet

AVISLEDER: Samtalen med Thomas Hylland Eriksen.

Kan islam moderniseres?

Sylo Taraku: Frihetskampen i islam

REFORM: En grundig framstilling og drøfting av arbeidet som skjer for å reformere islam, i Norge og internasjonalt.

Kan vi lære noe om borgerlønn av en amerikaner?

Ingeborg Eliassen, Sven Egil Omdal: Borgerlønn. Ideen som endrer spillet

NY TID: bringer i forbindelse med sommeren og avisens leder et utdrag av boken Borgerlønn.

Det nye samfunnslimet

Ingeborg Eliassen og Svein Egil Omdal: Borgerlønn. Ideen som endrer spillet

: Ville en månedlig sum fra staten til alle samfunnets voksne gjenoppvekket følelsen av fellesskap mellom borgerne?

Jakten på det grønne

Eivind Hoff-Elimari: Gull eller grønne skoger. Politikk for det gode liv.

: I et Norge hvor avfallsmengder vokser, matjord nedbygges og klimagassutslippene øker vil Eivind Hoff-Elimari vekke sine medborgere.