Abonnement 790/år eller 190/kvartal

Res Publica

Hvordan skapes fred?

FREDSARBEID: Krig er forakt for liv kom på et tidspunkt der fredstenkning og opposisjonelle tanker har dårligere kår enn på lenge.

Krigismen

FRED: Linn Stalsberg identificerer i sin nye bog at å acceptere krig som en menneskelig normaltilstand er et af de store faresignaler i dag. Vi er blevet vænnet til tanken om at krig er en nødvendighed, og at krig ovenikøbet kan være moralsk påkrævet. Samtidig ofte bruges religionen kynisk som virkemiddel for at fremme en krigerisk udvikling – det strækker sig lige fra pave Urban over Putin og Netanyahu til Hamas.

Etikk i klimakrisens tid

ØKOLOGI: Til tross for denne bokens gjennomgående kritikk av antroposentrismen kunne man gått enda lenger i å utøve en økosentrisk etikk.

I hænderne på staten?

DIGITALISERING: Hvem har ret til at færdes «frit» på de digitale motorveje, og hvem vinkes til siden af politiet eller statens efterretningstjeneste fordi deres dataprofil dukker op på radaren?

Hjørnestolper, holdepunkter eller peilepunkter

BILLEDKUNST: Kan kunsten fungere som korreksjon til diskriminering, selvfornektelse og selvforakt? Og kan en «bruksanvisning» være en vakker hendelse innen norsk sakprosa?

Å bry seg om fremtidige generasjoner

FILOSOFI: Å ha hodet fullt av tanker er ikke det samme som å tenke. Å tenke vil si å konsentrere tankekraften i spesielle retninger – som de langsiktige konsekvensene av egne handlinger …

Et krafttak for nullutslippsmålet

KLIMAET: Heikki Holmås beskriver nullutslippsmål i ny bok, der klimakrisen løses med avgifter og utslippskrav, rikelig med grønn kraft, og teknologi. Men til hvilken pris?

En «mission» for flytende havvind?

GRØNT SKIFTE: Norge har en manglende evne til å komme ut av oljeavhengigheten.

Et folk av spekulanter

BOLIGPOLITIKK: Debattbok lanserer kontroversielle forslag om skattepolitikk, arveavgift, bygging i kolonihagene og i markagrensen for å utjevne økonomiske og sosiale forskjeller.

På vei inn i 2020-tallet

AVISLEDER: Samtalen med Thomas Hylland Eriksen.

Kan islam moderniseres?

REFORM: En grundig framstilling og drøfting av arbeidet som skjer for å reformere islam, i Norge og internasjonalt.

Kan vi lære noe om borgerlønn av en amerikaner?

NY TID bringer i forbindelse med sommeren og avisens leder et utdrag av boken Borgerlønn.

Det nye samfunnslimet

Ville en månedlig sum fra staten til alle samfunnets voksne gjenoppvekket følelsen av fellesskap mellom borgerne?

Jakten på det grønne

I et Norge hvor avfallsmengder vokser, matjord nedbygges og klimagassutslippene øker vil Eivind Hoff-Elimari vekke sine medborgere.