Stikkord: Res Publica

Kan islam moderniseres?

REFORM: En grundig framstilling og drøfting av arbeidet som skjer for å reformere islam, i Norge og internasjonalt.

Kan vi lære noe om borgerlønn av en amerikaner?

NY TID bringer i forbindelse med sommeren og avisens leder et utdrag av boken Borgerlønn.

Det nye samfunnslimet

Ville en månedlig sum fra staten til alle samfunnets voksne gjenoppvekket følelsen av fellesskap mellom borgerne?

Jakten på det grønne

I et Norge hvor avfallsmengder vokser, matjord nedbygges og klimagassutslippene øker vil Eivind Hoff-Elimari vekke sine medborgere.