Bestill høstutgaven her

religionskritikk

Materialistisk og ensidig religionskritikk

Christopher Hitchens, Richard Dawkins, Sam Harris, Daniel Dennett: The Four Horsemen: The Conversation That Sparked an Atheist Revolution

: DEBATT OM TRO: Når troen blir angrepet med bravur av fire intellektuelle musketerer, blir religionen som livserfaring knapt berørt.

Livssynsbutikken er gjenåpnet

K. A. Pollestad / D. Søderlind (red.): Peters Svar / Verdier og verdighet

: Er vi blitt mer opptatt av tro fordi det plutselig finnes noen muslimer blant oss?