religionskritikk


Materialistisk og ensidig religionskritikk

DEBATT OM TRO: Når troen blir angrepet med bravur av fire intellektuelle musketerer, blir religionen som livserfaring knapt berørt.

Livssynsbutikken er gjenåpnet

Er vi blitt mer opptatt av tro fordi det plutselig finnes noen muslimer blant oss?