Bestill vårutgaven her

religion

Religionens skræmmende klang

: Fanatismen og ekstremismen opstår i det øjeblik religionen løsrives fra sin kulturelle og historiske baggrund.

Overbelastet barn

Anna Zamecka: Communion

: Uten voksne til å holde orden på hverdagslivet deres tar en ung jente på seg ansvaret som familiens overhode.

Et opprop mot politisering på Balkan

Gorana Ognjenovic og Jasna Jozelic (red.): Education in Post-Conflict Transition. The Politization of Religion in School Textbooks

: I en ny antologi spørres det ikke om, men i hvor høy grad religionsundervisningen på Balkan er politisert. Redaktørene unnlater imidlertid å argumentere for hva politisering i det hele tatt betyr.

Fabrikk og katedral

Pierre Musso: La religion industrielle. Monastère, manufacture, usine. Une généalogie de l’entreprise

: ...

Politikk i de gudløses tid

Peter Sloterdijk: I samme båt. Om hyperpolitikk/Nach Gott

: Hva har vi tilbake i det troløse samfunn – der mennesket ikke vil adlyde noen høyere makt, men selv være denne makten? 

Åndelige reiser og politiske kraftnett

: De religiøse pilegrimsreisene i og utenfor Iran kan aldri kobles fra det politiske. 

Journalistikkens bibelske begynnelse

: Derridas sammenstilling av kristendom og moderne journalistikk er tankevekkende, men det er vanskelig å ta filosofens ideologikritikk av mediene som et kristent fenomen alvorlig.

Livssynsbutikken er gjenåpnet

K. A. Pollestad / D. Søderlind (red.): Peters Svar / Verdier og verdighet

: Er vi blitt mer opptatt av tro fordi det plutselig finnes noen muslimer blant oss?