Stikkord: religion

Overbelastet barn
[Communion]

Uten voksne til å holde orden på hverdagslivet deres tar en ung jente på seg ansvaret som familiens overhode.

Et opprop mot politisering på Balkan
[Education in Post-Conflict Transition]

I en ny antologi spørres det ikke om, men i hvor høy grad religionsundervisningen på Balkan er politisert. Redaktørene unnlater imidlertid å argumentere for hva politisering i det hele tatt betyr.

Politikk i de gudløses tid
[I samme båt]

Hva har vi tilbake i det troløse samfunn – der mennesket ikke vil adlyde noen høyere makt, men selv være denne makten? 

Åndelige reiser og politiske kraftnett

De religiøse pilegrimsreisene i og utenfor Iran kan aldri kobles fra det politiske. 

Journalistikkens bibelske begynnelse

Derridas sammenstilling av kristendom og moderne journalistikk er tankevekkende, men det er vanskelig å ta filosofens ideologikritikk av mediene som et kristent fenomen alvorlig.