Stikkord: religion

État et religion en Afrique av Bayart

Politikk, spiritualitet og religion under Afrikas sol

Religion får altfor stor plass i analyser av afrikanske konflikter, mener statsviteren Jean-François Bayart.

En forklaring på europæisk rasisme

Islamforsker forsøger at forstå baggrunden for muslimske forhold i Europa, men forklaringen i hans analyse er begrænset.

Religionens skræmmende klang

Fanatismen og ekstremismen opstår i det øjeblik religionen løsrives fra sin kulturelle og historiske baggrund.

Overbelastet barn

Uten voksne til å holde orden på hverdagslivet deres tar en ung jente på seg ansvaret som familiens overhode.

Et opprop mot politisering på Balkan

I en ny antologi spørres det ikke om, men i hvor høy grad religionsundervisningen på Balkan er politisert. Redaktørene unnlater imidlertid å argumentere for hva politisering i det hele tatt betyr.

Politikk i de gudløses tid

Hva har vi tilbake i det troløse samfunn – der mennesket ikke vil adlyde noen høyere makt, men selv være denne makten? 

Åndelige reiser og politiske kraftnett

De religiøse pilegrimsreisene i og utenfor Iran kan aldri kobles fra det politiske. 

Journalistikkens bibelske begynnelse

Derridas sammenstilling av kristendom og moderne journalistikk er tankevekkende, men det er vanskelig å ta filosofens ideologikritikk av mediene som et kristent fenomen alvorlig.

Livssynsbutikken er gjenåpnet

Er vi blitt mer opptatt av tro fordi det plutselig finnes noen muslimer blant oss?