Bestill sommerutgaven her

religion

Forente europeiske stater?

Slavenka Drakulić: Café Europa Revisited

Pandemi: Hvor samordnet eller solidarisk er Europa egentlig?

Et liv i transitt

Christina Pareigis: Susan Taubes: Eine intellektuelle Biographie

TRAUMER: Biografien over den jødisk-ungarske filosofen og forfatteren Susan Taubes skildrer liv, tanke og verk intrikat sammenvevd med det 20. århundres historiske traumer – og erfaringer av rotløshet.

Mange norske konservative vil nikke anerkjennende til Burke

Claus Bryld, Oversatt fra dansk av Lars Nygaard: Konservatismens profet. Edmund Burke

EN DOBBELTBIOGRAFI: Siden 1950-tallet har Burkes ideer fått en renessanse. Motstand mot rasjonalisme og ateisme står sterkt hos de 40–50 millioner evangelisk kristne amerikanerne.

STRIDEN MELLEM IRAN OG SAUDI-ARABIEN: Den mellemøstlige tragedie

Kim Ghattas: Black Wave. Saudi Arabia, Iran, and the Forty-Year Rivalry that Unraveled Culture, Religion, and Collective Memory in the Middle East

ISLAMISME: Den traditionel forklaring på konflikten mellem sunni- og shiamuslimer er for overfladisk. En ny, velskrevet analyse tolker Mellemøstens store forandringer som et opgør mellem Saudi-Arabien og Iran.

Sørafrikansk identitet

FOTO: Den sørafrikanske fotografen Santu Mofokeng døde nylig i en alder av 63 år. Hans bildeessays fra tiden under og etter apartheid lever derimot videre.

At leve side om side med andre

Karin Kainer: Kosher Beach

FN-STRANDEN: Den kønsadskilte strand i Tel Aviv har eksisteret i mange år, som lidt efter lidt er den blevet til et fristed for en ultraortodoks befolkning.

Kirken og militæret

Dmitry Adamsky: Russian Nuclear Orthodoxy. Religion, Politics, and Strategy

RUSSLAND: Kom egentlig annekteringen af Krim fra religiøse kredser? Medlemskab i den russisk-ortodokse kirke er fremmende for den militære karriere.

Kan islam moderniseres?

Sylo Taraku: Frihetskampen i islam

REFORM: En grundig framstilling og drøfting av arbeidet som skjer for å reformere islam, i Norge og internasjonalt.

I kastesamfundets skygge

Alf Gunvald Nilsen, Kenneth Bo Nielsen, Anand Vaidya: Indian Democracy. Origins, Trajectories, Contestations

INDIAS KONFLIKTER: Indiens store økonomiske vækst har under Narendra Modi uddybet de sociale forskelle. Sameksistensen mellem de mange religiøse grupper

Innesperret av sin egen familie

Tara Westover, Katy Morgan-Davies: Educated /The Girl In the Shadows

FANGET: I to selvbiografier blir vi kjent med henholdsvis Tara Westover og Katy Morgan-Davies, som begge ble hjernevasket, manipulert, misbrukt og holdt fanget av sin egen familie – til de omsider klarer å rømme.

Har de evangelikale amerikanere mistet besindelsen?

Paul A. Djupe , Ryan L. Claassen: The Evangelical Crackup? The Future of the Evangelical-Republican Coalition

: TRUMPS VELGERE: Flere steder i bogen er konklusionen at koalitionen mellem de evangelikale og republikanerne er så solid som den nogensinde har været.

Å berøre andre virkeligheter

: Aina Villanger er en av flere norske poeter som nylig er oversatt og presentert i Polen. Hvordan kan norsk poesi påvirke og inspirere et polsk publikum?