Stikkord: regenerativ design

«We, the Nature»
[Designing Regenerative Cultures]

Narrativet om mennesket som adskilt fra naturen må vike for narrativet om interbeing.