Stikkord: regenerativ design

Designing Regenerative Cultures: Living the Questions Together

Narrativet om mennesket som adskilt fra naturen må vike for narrativet om interbeing.