Bestill høstutgaven her

reformer

Hva nå, EØS?

: EØS-avtalen er 25 år i år. Hva betyr Europa for Norge, og hva sier president Macron om Europas framtid?

Patentlovene skaper et intellektuelt monopol

: Dagens patentregler er utdatert og hindrer innovasjon og spredning av teknologi, hevder Zia Quereshi, tidligere leder for utviklingsøkonomi i Verdensbanken. Er tiden inne for en patentreform?

Når demokratiet forstrekker seg

Seva Gunitsky: Aftershocks: Great Power and Domestic Reforms in the Twentieth Century

: Reformer kan gi «hegemoniske sjokk» og skape «demokratisk overanstrengelse». Mange stater faller derfor tilbake i sin førdemokratiske tilstand før eller siden.