Stikkord: realøkonomi

Krisen, når den kommer

Neste finanskrise vil ikke bli som den forrige.