Stikkord: rasjonell

Hvorfor er vi så redde for terror?
(Farligt)

Farligt er en lettlest og god bok om årsakene til all vår ubegrunnede frykt.