Stikkord: rasisme

Demokratiets raseri 
[The Spectre of Race]

Ny bok undersøker blant annet hvordan demokratiske institusjoner har understøttet udemokratiske praksiser som slaveri, diskriminering og utelukkelse.

Cool, crazy fascisme

Den nye fascismen har kastet den gamle fascismens alvor til side – den er loose og avslappet, den er fun. 

Skjult hverdagsrasisme i Frankrike
[L’assignation]

I det daglige ofrer vi stadig andres egenart, identitet og individ på gruppetilhørighetens alter, skriver den franske statsviteren Tania de Montaigne i ny bok.
Nybyggerestetikk

Romantikk og rasisme i Tekoa
[Unsettling]

En «venstreorientert» israelsk filmskaper tilbringer 30 dager i en israelske bosetting på Vestbredden, i et forsøk på å komme bak stereotypiene. 

Rasisme og klassekamp
[Class, Race, and Marxism]

Kun en radikal avskaffelse av de strukturelle betingelsene for ekskludering av arbeidere – svarte som hvite – vil kunne bremse den pågående sosiale ekskluderingsprosessen i USA, hevder historikeren David Roediger i ny bok.

Svart makt – Black Power

Den første beskriver situasjonen, den andre legger vekt på å stille opp et program for forandring.

Svart sosialisme i USA
[From #BlackLivesMatter to Black Liberation]

USA står overfor valget mellom sosialisme eller barbari.

Nå tar vi ham!

...

Vårt bilde av Afrika

Mange føler på et ubehag over hvordan Afrika presenteres og forstås. I det siste har det skjedd en interessant dreining i denne debatten: Afrikanske stemmer har for alvor meldt seg på.