Bestill vårutgaven med varslerbilaget her

rasisme

Arbeidere på svarteliste ble nektet jobb

KONTROLL:
Lucy Parker: Solidarity

Ubetenksomme byråkrater, sleipe arbeidsgiverorganisasjoner og et korrupt politi overvåker og svartelister «brysomme» eller mistenkelige arbeidere systematisk.

Verdige og uverdige liv

LIKHET:
Judith Butler: The Force of Nonviolence

I The Force of Nonviolence skriver Judith Butler at systematisk diskriminering er hovedårsaken til all vold.

Fortvilelsen er sterkere enn håpet

OPTIMISME: :
Ved å ta positive ideer mer på alvor kan vi gi dem samme oppmerksomhet som giftige ideologier får i dag.

Brexit: Uærlighetens pris

EUROPAS UTFORDRINGER: :
Brexit-kaoset ser ut til å kulminere i at britene forlater EU – nå som valget av Boris Johnson er tilbakelagt. Brexit er prisen britene må betale for ikke å ha hatt en ærlig diskusjon om innvandring, multikulturalisme og det britiske imperiet. Men er Storbritannias problemer unike?

Den misbrukte resolusjonen og norsk flauhet

:
Den britiske utenrikskomiteens rapport om Libya-krigen overses i Norge: Den forklarer at våre allierte på bakken var libyske islamister med bånd til Al Qaida.

Svart sosialisme i USA


Keeanga-Yamahtta Taylor: From #BlackLivesMatter to Black Liberation

USA står overfor valget mellom sosialisme eller barbari.

Vårt bilde av Afrika

:
Mange føler på et ubehag over hvordan Afrika presenteres og forstås. I det siste har det skjedd en interessant dreining i denne debatten: Afrikanske stemmer har for alvor meldt seg på.