Stikkord: rasisme

Israel på god vei mot apartheid

Et Israel som i loven nå defineres som «jødisk», kan ikke lenger kalle seg demokratisk.

Demokratiets raseri 
[The Spectre of Race]

Ny bok undersøker blant annet hvordan demokratiske institusjoner har understøttet udemokratiske praksiser som slaveri, diskriminering og utelukkelse.

Cool, crazy fascisme

Den nye fascismen har kastet den gamle fascismens alvor til side – den er loose og avslappet, den er fun. 

Skjult hverdagsrasisme i Frankrike
[L’assignation]

I det daglige ofrer vi stadig andres egenart, identitet og individ på gruppetilhørighetens alter, skriver den franske statsviteren Tania de Montaigne i ny bok.
Nybyggerestetikk

Romantikk og rasisme i Tekoa
[Unsettling]

En «venstreorientert» israelsk filmskaper tilbringer 30 dager i en israelske bosetting på Vestbredden, i et forsøk på å komme bak stereotypiene. 

Rasisme og klassekamp
[Class, Race, and Marxism]

Kun en radikal avskaffelse av de strukturelle betingelsene for ekskludering av arbeidere – svarte som hvite – vil kunne bremse den pågående sosiale ekskluderingsprosessen i USA, hevder historikeren David Roediger i ny bok.

Svart makt – Black Power

Den første beskriver situasjonen, den andre legger vekt på å stille opp et program for forandring.

Svart sosialisme i USA
[From #BlackLivesMatter to Black Liberation]

USA står overfor valget mellom sosialisme eller barbari.

Flyktninger: Kunstprosjekt strandet

Sterke protester gjorde at Franco «Bifo» Berardis planlagte performance Auschwitz on the Beach på Documenta 14 i stedet ble til diktlesning og paneldebatt.

En venstrefløy for nasjonalstaten forandrer intet

Da globale protester skjøt fart i kjølvannet av finanskrisen, nasjonaliserte man protestene og bante vei for en autoritær isolasjonisme

Nå tar vi ham!

...

Vårt bilde av Afrika

Mange føler på et ubehag over hvordan Afrika presenteres og forstås. I det siste har det skjedd en interessant dreining i denne debatten: Afrikanske stemmer har for alvor meldt seg på.

Vedvarende systemer for undertrykkelse

Folk blir ikke mindre rasistiske av at rasisme er forbudt.