Abonnement 790/år eller 190/kvartal

raseri

Minoriteter og mild anarkisme

NY TID-SAMTALEN: Denne gangen møtte vi en uredd aktivist og anarkist. Etter et langt liv oppsummerte han en ettertenksomhet på områdene anarkisme, minoriteter, frykt/vold – og kjærlighet. Audun Engh var syk da samtalen fant sted, og døde noen måneder etterpå.

De rasende og de avmektige

RASERI: I dette essayet tar Maria Alnæs for seg noe av det ‘forskjellssamfunnet’ gjør med folks følelsesliv. Raseri og avmakt er et naturlig resultat av innstramninger i trygdeordninger, fagforeningsknusing, dårlig skolegang og sviktende støtteordninger. Og selv om mange har det langt bedre i dag enn de kanskje ville ha hatt det for noen tiår siden, sitter man med en forbitret følelse av at det er mulig å ha det bedre, men at noen har snytt en for det.