Bestill høstutgaven her

radioktivt avfall

Livsfarlig, komplisert og kostbart atomavfall

: I 2019 finnes det 17 tonn høyaktivt atomavfall som skal ryddes og lagres i norsk natur. Det er et svært komplisert og miljøfarlig arbeid, som myndighetene har skjøvet foran seg i årevis.