Stikkord: radikalisering

Religionens skræmmende klang

Fanatismen og ekstremismen opstår i det øjeblik religionen løsrives fra sin kulturelle og historiske baggrund.

Mindre overvåkning, mer menneskelighet

Hvorfor blir overvåkning presentert som løsningen på terrortrusselen?

Etter en terrorfylt sommer

Terroristene prøver å tvinge oss i krigsmodus. Vi må være bevisst på vår rolle i terrorens teater.

Overkontroll kan føre til radikalisering

Regjeringens måltall for utvisning av ulovlige innvandrere i Norge har ført til flere og mer omfattende utlendingskontroller – også av norske borgere. Nå frykter flere at kontrollene kan føre til økt radikalisering blant ungdom. 

Hverdagsforebygging av radikalisering

I året som gikk var mediebildet sterkt preget av saker som omhandlet terrorfare, norske fremmedkrigere og radikalisering. Politikere, myndigheter og representanter fra sivilsamfunnet har...