Stikkord: psykologi

Å fylle tomrommet

PERFORMANCE: Er det mulig å bli kjent med kunsten til Marina Abramović på et psykoanalytisk nivå, der barndommen og foreldrene har spilt en avgjørende rolle?

Til fetisjismens pris

Menneskehetens ynkelige seksualhistorie finner sin mest konseptuelle og poetiske utgave i fetisjdyrkelsen.

Natten er en lyskilde i mennesket

En bedre forståelse av menneskenaturen er nødvendig, siden den eneste virkelige trussel som finnes, er mennesket selv.

Psykisk helse under Regjeringen Solberg

Er regjeringens politikk egentlig forenlig med deres egen satsning på bedre psykisk helse?

Orgastisk potens

Jeg tenker nå å sette et foreløpig punktum for denne spalten med et tema som ligger ganske nær Wilhelm Reich selv: hans begrep om...