Stikkord: prosa

Monolog for ein brokete familie

Den store filmskaparen Pier Paolo Pasolini er av mange rekna som ein endå større poet. No er dikta hans omsette til norsk.