Abonnement 790/år eller 190/kvartal

propaganda

Vi trenger et propagandafilter

RUSSOFOBI: Bakgrunnen for ORIENTERING denne gang er propaganda og russofobi

Mediene og Corbyn

SVERTEKAMPANJE: Hva var det største hinderet for Jeremy Corbyn da han var nær ved å vinne valget – og dermed bli Storbritannias statsminister? En svertekampanje og stempling som ‘Russlands håndlanger’ eller ‘antisemitt’?

Russofobi og antirussisk propaganda

PROPAGANDA: Glenn Diesen har foretatt en omfattende akademisk analyse av ‘russofobi’ som vi får et lite glimt inn i med dette innledningskapittelet fra hans bok Russiophobia: Propaganda in International Politics (2022). Vestens relasjon til dette verdens største land er preget av en blanding av frykt og læremesterens overlegenhet.

Offentlighetens strukturendringer

HABERMAS II: Politikken markedsføres via reklame og propaganda og ikke gjennom diskusjon. Publikum påvirkes av ekkokamre og filterbobler. Og hva betyr globaliseringen for dagens offentlighet?

Når stater knuser sannheten

PROPAGANDA: Lekkede hemmelige etterretningsdokumenter fra Det hvite hus avslørte i april at Ukraina snart måtte se et dramatisk nederlag i øynene – helt forskjellig fra propagandaen vi alle lenge hadde hørt. I dette essayet ser vår faste skribent, John Y. Jones, på propagandaens mange sider – slik vi i dag stadig mer omgis av falske nyheter, påstander uten kildebelegg og politisk vinklet informasjon.

Propaganda i NRK

NORD STREAM: Lar NRK seg lede til propaganda? I Skyggekrigen om sprengingen av Nord Stream utelates sentral informasjon om vestlige skips sterke tilstedeværelse, for å lede mistanken mot to russiske skip.

En villet krig

LIBYA: Boken Strengt fortrolig viser til en dyster erfaring for norsk diplomati i Libya. Utenriksminister Hillary Clinton bestemte seg for å gå til krig mot landet – i strid med forsvarsminister Robert Gates ønske. Clinton må ha spilt et brutalt dobbeltspill overfor nordmennene. Trusselen mot folket i Benghazi var ren propaganda.

NY TIDs sju råd til en god propagandist

PROPAGANDA:Å lære kunsten «å lyve mesterlig» er viktig for alle propagandister

Norge er fanget av USAs propaganda

OFFENTLIGHET: Det vi tidligere kunne beskrive som realpolitisk mulig, er i dag ikke engang mulig å skrive om. Propagandaen dominerer norsk offentlighet kanskje mer enn i noe annet land. Norske myndigheter har blitt lurt trill rundt. Ytringsrommet har frosset til.

Totalitarisme før og nå

IDEOLOGI: Ved å enes om en egnet ‘fiende’ gjenfinner et desintegrert samfunn en sammenheng, energi og mening. En totalitær propaganda har ført frem til at man nå vil la Ukraina bruke F-16 jetfly overfor atommakten Russland – med de store konsekvenser det kan medføre.

Karikaturen og satirens rolle i informasjonskrig

VISUELT: Grafisk satire har blitt et våpen. Den første ‘karikaturkrigen’ oppsto mellom protestanter og katolikker. Karikatur dreier seg om – også iUkraina og Russland – å øke moralen i egne rekker ved å latterliggjøre fienden med alle mulige midler og stereotypier – og hylle sin egen side.

Karikaturtegnerne og krigen

SATIRE: NY TID har snakket med sju ukrainske og en russisk karikaturtegner, alle tilknyttet nettverket Libex, om hvordan de ser på sitt arbeid med hensyn til krigen i Ukraina.

Til den som ønsker å forstå denne krisen

UKRAINA: NY TIDs faste kommentator, John Y. Jones, gir oss her i dette essayet (via Jacques Baud) en oversikt over styrkeforhold, Ukrainakrigens progresjon, propagandatrusselen, russernes intensjoner og vestlige reaksjoner, nazi-anklagene og løgnkampanjer.

Kraften fra 20 års propaganda

911: Hvordan kan det stemme at en mann som Spike Lee trodde så sterkt på at New Yorks tvillingtårn og bygning 7 ble tatt ned med sprengstoff at han ønsket å bruke de siste 30 minuttene av sin dokumentarserie til å utforske, om ikke forfekte, et slikt synspunkt?

2050: Jorden er vores klogeste lærer

SCENARIO: Forestil dig, det er året 2050, og vi ser tilbage på oprindelsen og udviklingen af koronavirus-pandemien i de sidste tre årtier: både plagerne af pandemier, oversvømmede byer, brændte skovområder, tørke og andre stigende voldelige klimakatastrofer. Vi tilbyder følgende scenario til en sådan udsigt fra fremtiden.

Den samlende kraften i en felles kamp

AKTIVISME: Movement er et lyrisk og vakkert filmet stykke politisk propaganda – med en marokkansk vri.