Bestill sommerutgaven her

profitt

Overmoden økonomi

Alan Nasser: Overripe Economy. American Capitalism and the Crisis of Democracy

: Allan Nasser tager i sin nye bog et nyttigt opgør med myten om USA som landet, hvor enhver kan realisere sine drømme.

Den nye usikkerhetskulturen

Mary Kaldor: Global Security Cultures

: Mary Kaldors forskning viser at makthavernes sikkerhetsstrategier opprettholder og forverrer krigene fremfor å stanse dem, og skaper gode forhold for krigsprofitører.