Bestill sommerutgaven her

produktivitetsimperativet

Teknotid og mennesketid


Melissa Gregg: Counterproductive. Time Managem ent in the Knowledge Economy

Nymotens apper som skal gjøre oss mer produktive gjennom planlegging og effektivisering, viderefører en to hundre år lang tradisjon med selvhjelpslitteratur om det samme.